سود خودپرداز

به  طور عادی روزانه چندین نفر با ما تماس می گیرند و اکثریت در مورد  روش  محاسبه سود خودپرداز سوال می پرسند .شاید این سوال شما هم باشد . مسلما…

قبل از خرید

این روزها برای ترقی و پیشرفت باید دنبال سود بیشتر بود . هر کجا که پول باشد زحمت بیشتر میخواهد . اما برای خرید خودپرداز ها فقط پول نیازه و…

کش لس یا دستگاه غیر نقدی

بانک ها برای مشتری ها و کم شدن حجم مراجعه کننده   به بانک ،  دستگاه هایی را طراحی کردن که به ارباب رجوع ها حتی در روزهای تعطیل کمک رسانی…