تکنولوژی

کش لس یا دستگاه غیر نقدی

بانک ها برای مشتری ها و کم شدن حجم مراجعه کننده   به بانک ،  دستگاه هایی را طراحی کردن که به ارباب رجوع ها حتی در روزهای تعطیل کمک رسانی…

یو پی اس

یو پی اس چیست؟ یو پی اس ها یک مخزن باتری است که انرژی مورد نیاز برای تمامی دستگاه های برقی را فراهم می سازد. آشنایی با یو پی اس…