رفع سه بار ریست در مانی شاپ

کیبوردهای گریپشن دار بالا ترین فایده ای که برای دستگاه دارند  این است که به راحتی ویندوز بالا می آید و دکمه ها به آسانی عمل می کنند . اما…