خطای جعبه ریجکت purge bin removed

 دستگاه های خودپرداز گاهی با خطاهای زیادی روبرو میشوند 

یکی از رایج ترین خطاها در  مورد جعبه ریجکت دستگاه است . جعبه ریجکت مهم ترین ابزار پول گذاری به حساب میاید و اگر کوچکترین مشکلی داشته باشد عملیات پولگذاری با خطا روبرو میشود .Purge bin removed خطا و ارور در خودپرداز یکی از خطاهای رایج است .

خطای اول 

Purge bin removed

خطای جا نبودن کاست ریجکت

در صورت بیرون بودن کاست ریجکت یا مشکل داشتن کلید پشت کاست این خطا ظاهر می شود

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید