نرم افزار موبایلی شاپ مانی

نرم افزار موبایلی شاپ مانی اپلیکیشنی هست که در راستای خدماتی که بانک دی به پذیرندگان دستگاه های کارتخوان خود میدهد ، ارائه داده و همه دارندگان عابر بانک بانک دی برای سهولت در کار خود به این نرم افزار می توانند دسترسی پیدا کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید