محمودآباد

فروش زمین تجاری مسکونی

خشت سر یکی از روستاهای برند شهرستان محمودآباد به شمار می آید . این منطقه در بین شهر نور و محمودآباد واقع شده و از ارزش منطقه ای بالا و…

چگونه برای خودمان برنج تولید کنیم؟

از زمانی که برنج شمال ایران رو به نابودی رفته است و رفته رفته مردم شمال برای امرار معاش و خرج زندگی خودشان  به فروش زمین های با ارزششان ،…