گیاهان دارویی

پونه یا اوجی

پونه یا اوجی مازندران  شده گاهی به مراتع سرسبز مازندران پا بزارید و علف های کوتاه قامتی را ببیند؟به جرات می توان گفت تمام این علف ها به نوعی داروی…

بارهنگ التیام بخش برای مشکلات ریوی

بارهنگ گیاه دارویی  معجزه آسا فوق العاده مفید ،  که بعضی ها با علف هرز آن را اشتباه می گیرند. همچنین بارهنگ التیام بخش ریه است . دلیل اینکه چرا…

گیاهان داروئی

آلوئورا را یکی از اعضای خانواده بدانیم طرز تهیه ژل آلوئورا  همه گیاه آلوئورا را به خوبی می شناسیم. اما  طریق بدست آوردن ژل آن را هنوز افرادی هستند که…